Công trình thủy điện Sê San 4

Công Ty Vân Trinh Là Nhà Cung Cấp Xi Măng Cho Công Trinh Thủy Điện Sê San 4

+ Địa điểm xây dựng:    Nhánh sông Sê San, Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  360 MW
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  5.800  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2003 – 2010