Bas

Trong xây dựng, mức độ hoàn thiện đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ việc kết hợp giữa hệ khung, tấm và các sản phẩm hoàn thiện như tăng đơ, ty treo, vis, bas…

Ý thức được tầm quan trọng của các sản phẩm phụ kiện, công ty VÂN TRINH đã đầu tư máy móc công nghệ để sản xuất ra những sản phẩm phụ kiện thi công chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thi công và tiêu chí kỹ thuật khắc khe của các công trình lớn, đồng thời tiết kiệm được chi phí thi công.