Tag: tấm cemboard

5
Jun

Tấm Xi Măng Cemboard Cho Sàn và Vách

Tấm xi măng cemboard SCG Smartboard có sử dụng được cho sàn và tường phòng tắm không? Tấm  xi măng cemboard SCG Smartboard có thể sử dụng cho sàn và tường phòng tắm, tuy nhiên sản phẩm phải được sử dụng đúng cách Tấm xi măng cemboard SCG Smartboard có thể sử dụng cho sàn và tường phòng tắm, tuy nhiên sản phẩm

Read more