Công Ty Vân Trinh Là Nhà Cung Cấp Xi Măng Cho Công Trình Thủy Điện An Kê & Kanak

+ Địa điểm xây dựng: Sông Ba, huyện Kbang và huyện An Khê, tỉnh Gia Lai; huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định.
+ Chủ đầu tư:       Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:   Công trình thuỷ điện An Khê & Kanak, trên sông Ba huyện Kbang và huyện An Khê, tỉnh Gia Lai; huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định.
 • Công suất lắp máy: 173 MW
 • Số tổ máy: 3
 • Dung tích hữu ích:  300 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực:  1236(km2)
 • Cấp công trình: cấp II, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Chiều cao đập lớn nhất:  Cụm đầu mối An Khê 23.5(m); Cụm Kanak 68m.
 • Loại đập dâng: Cụm đầu mối An Khê: đập đất đồng chất; Cụm đầu mối Kanak: đập đá đổ bản mặt bê tông.
 • Đập tràn: Mặt cắt thực dụng, có cửa van.
 • Hầm dẫn nước: Cụm đầu mối An Khê dài 3075m, đường kính trong D=4.5m; Cụm đầu mối Kanak dài 493.21m, đường kính trong D=4.0m.
 • Cửa lấy nước: Kiểu tháp cao.
 • Đường ống áp lực: Bằng thép dài 942.5, Đường kính trong 3.4-:-3.0m
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 3470 (tỷ VND)

Thời gian xây dựng:     2005- 2009