Công Ty Vân Trinh Cung Cấp Xi Măng Cho Công Trình Thủy Điện Ayun Thượng 1A

+ Địa điểm xây dựng: Huyện Mang Yang và xã H’nol, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) và Công ty cổ phần AYun Thượng
+ Công suất lắp máy:  12 MW
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:
+ Tổng mức đầu tư:    (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2009